Program pro Černovice

 

LEPŠÍ BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO
Podpoříme výstavbu bytových domů. Pro investory zjednodušíme a urychlíme územní a stavební zřízení. Uděláme vše pro rychlé řešení souvisejících majetkoprávních vztahů. Budeme zodpovědně hospodařit s bytovými domy a byty ve správě MČ Brno-Černovic a podpoříme jejich další privatizaci.
LEPŠÍ PROSTŘEDÍ PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ MLADÉ GENERACE
Vybavíme nábytkem a hracími prvky novou nástavbu Mateřské školy El. Krásnohorské, aby bylo dost míst pro všechny děti z Černovic. Budeme ještě hlouběji spolupracovat s černovickými středními školami.
VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VOLNÝ ČAS – KULTURA A SPORT
Vybudujeme osvětlení Areálu volného času při ul. Mírová u pramene sv. Floriána.
Podpoříme sportovní aktivity a rozvoj tradičních jednot Sokol a Orel.
Podpoříme udržování lidových tradic a veřejného života (pouť sv. Floriána, Černovické hody, pálení čarodějnic aj.) a obecně prospěšné spolky, působící v Černovicích.
Zlepšíme podmínky, ve kterých působí naši dobrovolní hasiči. Ve zbrojnici na Faměrově náměstí opravíme sprchy a záchody, necháme ji zateplit a vyměnit okna. Podpoříme obnovu a doplnění výzbroje a výstroje hasičů z rozpočtů městské části, města Brna a Jihomoravského kraje.
LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOPRAVA
Vybudujeme odpočinkové zóny, malé parčíky a zkvalitníme údržbu stávajících zelených ploch.
Zařízení na měření rychlosti vozidel budeme pravidelně přemísťovat po území Černovic, aby byly nejrušnější silnice bezpečnější.
Ve spolupráci s Městskou policií Brno zajistíme hlídání přechodů pro chodce v ranních hodinách, kdy chodí školáci do škol.
SOCIÁLNÍ POLITIKA, ZDRAVOTNICTVÍ, BEZPEČNOST OBČANŮ
Podpoříme rozšíření soukromého zdravotnického zařízení v Sociálním domě na ulici Charbulově, pro zkvalitnění zdravotní péče pro občany Černovic.
Ve spolupráci s Městskou policí a Policií České republiky zvýšíme bezpečnost občanů častějším hlídkováním. A to i v noci, abychom zabránili krádežím aut a výtržnictví. S policisty a strážníky budeme také řešit problémy s bezdomovci a zloději kovů. Budeme hledat cesty, jak by městskou policií při ochraně majetku mohli těsněji spolupracovat občané.
Podpoříme zaměstnanost sociálně potřebných v Černovicích vytvářením pracovních míst při veřejně prospěšných pracích.
Rozšíříme služby Sociálního domu na Charbulově ulici a Domu s pečovatelskou službou na Pahrbku, především podpoříme společenské aktivity důchodců.
Zřídíme kancelář Senior-point. Důchodcům v ní bude k dispozici internet a kopírka. S řešením řady problémů jim přímo na místě pomůže náš pracovník.
PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA OBCE
Zvýšíme odbornost a profesionalitu úředníků na obecním úřadu tak, aby podání, žádosti a podněty občanů vyřídili včas, korektně a na patřičné úrovni.
Zajistíme pečlivý průzkum trhu, abychom vybrali kvalitní dodavatele a hospodárně nakládali s penězi při zadávání veřejných zakázek. Informace o nich budeme i nadále zveřejňovat na webových stránkách.
Vážení voliči,
náš program jsme sestavili podle našich dosavadních zkušeností tak, aby o další výrazný krok zlepšil kvalitu života v Černovicích a zároveň byl splnitelný. Bez Vašich hlasů však zůstane jen na papíře. Děkujeme, pokud svého voličského práva využijete. Bude pro nás velkým závazkem i povzbuzením, pokud se rozhodnete pro ODS.

 

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *