Černovická ODS si zametá před vlastním prahem

Černoviny č. 2/2015-duben –  Černovická ODS si zametá před vlastním prahem

Vážení spoluobčané,

dne 16. února 2015 proběhla volba předsedy a dalších členů Rady Místního sdružení Občanské demokratické strany Brno-Černovice. Tato volba proběhla v souladu s usnesením Rady MS ODS ze dne 22.10.2014, která s ohledem na výsledky komunálních voleb 2014 rezignovala ke dni konání nejbližšího volebního sněmu Místního sdružení Občanské demokratické strany Brno-Černovice.   Na tomto jednání rady oznámil její stávající předseda Ludvík Kadlec, že v dalším volebním období již na předsedu kandidovat nebude.

Po kritickém a nekompromisním zhodnocení příčin volebního neúspěchu černovické Občanské demokratické strany v komunálních volbách odstupujícím předsedou Ludvíkem Kadlecem dále vyplynulo, že je nezbytné se vymezit proti nekonstruktivnímu a neloajálnímu chování jediných nynějších dvou černovických zastupitelů za Občanskou demokratickou stranu Brno-Černovice, pánů Miroslava Jursy a Aleše Vrány. Po diskusi i k tomuto tématu bylo přistoupeno k volbám předsedy a dalších členů Rady MS ODS. V tajné volbě do sedmičlenné Rady místního sdružení Občanské demokratické strany Brno- Černovice byl předsedou zvolen Ing. et Ing. Radek Hnízdil a dalšími členy byli zvoleni Ing. Marie Navrátilová – pokladní MS ODS, Ludvík Kadlec, Gustav Harnach, Jaroslav Novák, Jindřich Valenta a Jana Adámková.

Nově zvolený předseda ve svém projevu zmínil příčiny nízkých volebních preferencí Občanské demokratické strany. Dále řekl: „Přestože se z volebních výsledků zdá, že preference naší strany již neklesají, a proto již nemůže být hůře, a můžeme již pouze očekávat obrat k lepšímu, pak opak může být pravdou. Protože pasivní přístup strany, která aktivně nekomunikuje s médii a veřejností a dostatečným a vyhraněným způsobem se byť kriticky nevyjadřuje k aktuálním tématům společnosti, pak dříve nebo později spěje ke svému postupnému úpadku. Proto taková úvaha o „nečinnosti“je zrádná, naivní či dokonce hloupá. A zvláště v takové pro nás nepříznivé době si nemůžeme dovolit vnitrostranické souboje na jakékoliv politické úrovni, a zvláště ne na komunální úrovni.“ Na závěr nově zvolený předseda uvedl, že černovická Občanské demokratická strana se musí chopit možností, které se jí při komunikaci s veřejností přímo nabízejí. Zejména lépe využívat možnosti k oslovení veřejnosti prostřednictvím svých webových stránek, nejnavštěvovanějších sociálních sítí, informačních a propagačních ploch a pořádaných společenských akcí. Musí dát“o sobě vědět“, vyjadřovat byť i kriticky svoje názory k aktuálním politickým a společenským tématům a ukázat tak svůj jednotný postoj k programovým otázkám Občanské demokratické strany (např. nižší daně, méně administrativy, regulací a dotací, vymahatelnost práva, aj.), a to nejen na komunální, ale i krajské úrovni. Většina členů černovické Občanské demokratické strany tyto myšlenky a návrhy plně podporuje. Proto nově zvolená Rada na svých zasedáních v březnu a dubnu 2015 učinila rozhodnutí, které zamezí výše uvedeným neloajálním členům strany v živelné propagaci „Černovického sdružení“ (jehož zakladateli jsou členové TOP09) na nástěnkách Občanské demokratické strany v Brně v Černovicích, především na ulici Cornovova. Občanské demokratické strana v Brně v Černovicích si je vědoma toho, že tato situace je předmětem jízlivých poznámek černovických občanů a v očích jejich potenciálních voličů tato situace stranu jen dále znevěrohodňuje. Rovněž nelibě vnímáme neobratná vyjádření našich zastupitelů, hraničící až s jejich neznalostí situace v Pískovně Černovice. Nové vedení MS ODS Brno-Černovice se distancuje od individualistického postupu našich zastupitelů, který není většinovým názorem členů místního sdružení, a udělá vše pro rehabilitaci obrazu své strany.

V Brně, dne 1.4.2015

Rada Místního sdružení Občanské demokratické strany Brno – Černovice

Share
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *