Členové místní rady

Ing. Marie Navrátilová pokladní

Narodila jsem se v roce 1960 a celý život bydlím v Černovicích. Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou a chtěla jsem se věnovat práci se zvířaty, ale vše bylo jinak. Nyní jsem zaměstnaná jako technický pracovník ve firmě, která sídlí v naší městské části.

Celou dobu mohu sledovat, jak se Černovice mění k lepšímu, někdy i lehce horšímu. Proto bych se velmi ráda podílela na dalším zlepšování životních podmínek a možností obyvatel Černovic.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Marie.png.

Ing. Jolana Štumpová

Narodila jsem se v roce 1989 a od té doby žiji v Černovicích, ke kterým přirostlo i mé srdce. Jsem vystudovanou stavební inženýrkou, matkou dvou malých dětí a životním krédem je vytrvalost.

Za celý svůj život jsem pozorovala Černovice, jejich obměny. O Černovicích s oblibou říkám, že je to vesnice s výhodami města. Chtěla bych přispět k udržení této charakteristiky naší městské části a udržet tuto křehkou harmonii. Zároveň chci, aby Černovice byly moderní městskou částí, která umí jít s trendy dnešní doby. Černovice jsou svojí polohou, ale i historickým vývojem rozmanité. Proto bych se chtěla věnovat rovnoměrnému rozvoji ve všech částech Černovic, aby nevznikali vyloučené lokality jako Hájecká, Staré Černovice, nebo Zvěřinova, avšak nikoliv na úkor zbylých částí Černovic.

  • Motto: „Kuráž je dobrá. Vytrvalost lepší.“ Jean De La Fontaine
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Jolana.png.

Jiří Žižka

Narodil jsem se 5. ledna 1972 v Brně a celý život bydlím v Černovicích. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební na Kudelově 8, obor dopravní stavitelství.

Až na pár prvních postudijních let se celý život živím jako podnikatel. Hlavní aktivitou je pro mne společnost U1, jež patří k leaderům v oblasti návrhu a realizace kancelářských interiérů pro velké korporátní společnosti jako IBM, Konica Minolta, Miele a další. Jako investor mám prostřednictvím U1 podíl ve finské společnosti 720°, jež se zabývá monitorováním kvality pracovního prostředí. Ve společnostech se zaměřuji na ekonomiku a lidské zdroje. Moje konzervativní myšlení a zásady mi pomáhají řídit ekonomiku v duchu „nežij na dluh a neinvestuj do projektů na něž nemáš dostatečné finanční rezervy“. Tento pravicový přístup (neřídit firmu jako stát) zajišťuje bezpečný růst a rozvoj společností.

V Černovicích jsem již třetí volební období členem Komise stavební v níž se snažím přispět k zachování moderního architektonického rázu městské části a podporuji projekty zlepšující život občanů Černovic.

  • Motto: „Co nás nezabije, to nás posílí.“ Friedrich Nietzsche
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Zizka.png.

Ing. et Ing. Radek Hnízdil

  • dosažené vzdělání: VÚT Brno (1987), VŠE Praha (2007)
  • praxe: projektant, bankéř, auditor
  • záliby: cestování a sport

Mám potřebu logického myšlení, dopátrat se pravdy a ambice být pro ostatní prospěšný.

Nejsem idealista, avšak na kompromisy přistupuji jen tehdy, když není jiné možné řešení.

Vůle sám na sobě pracovat, být čestný a poctivý.

Motto: „Konat dobro nikoliv na úkor druhých.“

Ing. Michaela Paravicini

Share