KANDIDÁT Č. 5

Jiří Žižka, 50 let, ekonomický ředitel

Narodil jsem se 5. ledna 1972 v Brně a celý život bydlím v Černovicích. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební na Kudelově 8, obor dopravní stavitelství.

Až na pár prvních postudijních let se celý život živím jako podnikatel. Hlavní aktivitou je pro mne společnost U1, jež patří k leaderům v oblasti návrhu a realizace kancelářských interiérů pro velké korporátní společnosti jako IBM, Konica Minolta, Miele a další. Jako investor mám prostřednictvím U1 podíl ve finské společnosti 720°, jež se zabývá monitorováním kvality pracovního prostředí. Ve společnostech se zaměřuji na ekonomiku a lidské zdroje. Moje konzervativní myšlení a zásady mi pomáhají řídit ekonomiku v duchu „nežij na dluh a neinvestuj do projektů na něž nemáš dostatečné finanční rezervy“. Tento pravicový přístup (neřídit firmu jako stát) zajišťuje bezpečný růst a rozvoj společností.

V Černovicích jsem již třetí volební období členem Komise stavební v níž se snažím přispět k zachování moderního architektonického rázu městské části a podporuji projekty zlepšující život občanů Černovic.

Share