Místopředseda

Ludvík Kadlec místopředseda

Jsem černovický rodák, narodil jsem se dne 5. března 1954 v Brně – Starých Černovicích.

Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Kounicova 16 Brno, obor sdělovací a radioelektronická zařízení.

Od r. 1973 do r. 1993 jsem pracoval ve státním podniku Chirana OTS od funkce provozního technika po ředitele podniku. Je mi známa problematika zdravotnictví ze strany technického zabezpečování jeho funkce a zázemí.

Rád bych jako rodák, starousedlík a pamětník udělal vše proto, aby městská část Brno – Černovice zůstala dobrou adresou, aby zde vládl pořádek a lidé zde mohli spokojeně a klidně žít.

  • Motto: „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ani ty jim.“
Share