RADA ODS

Ing. et Ing. Radek Hnízdil, CIA – předseda MS ODS Brno Černovice

  • dosažené vzdělání: VÚT Brno (1987), VŠE Praha (2007)
  • praxe: projektant, bankéř, auditor
  • záliby: cestování a sport

Mám potřebu logického myšlení, dopátrat se pravdy a ambice být pro ostatní prospěšný.

Nejsem idealista, avšak na kompromisy přistupuji jen tehdy, když není jiné možné řešení.

Vůle sám na sobě pracovat, být čestný a poctivý.

 

 

  • Motto:

„Konat dobro nikoliv na úkor druhých“ _______________________________________________________________________________

Ludvík Kadlec – místopředseda MS ODS Brno Černovice

Jsem černovický rodák, narodil jsem se dne 5. března 1954 v Brně-Starých Černovicích.

Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Kounicova 16, Brno, obor sdělovací a radioelektronická zařízení

Od r. 1973 do r. 1993 jsem pracoval ve státním podniku Chirana OTS od funkce provozního technika po ředitele podniku. Je mi známa problematika zdravotnictví ze strany technického zabezpečování jeho funkce a zázemí.

Rád bych jako rodák, starousedlík a pamětník udělal vše proto, aby městská část Brno-Černovice zůstala dobrou adresou, aby zde vládl pořádek a lidé zde mohli spokojeně a klidně žít.

  • Motto:

„Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ani ty jim“ _______________________________________________________________________________

Gustav Harnach – člen Rady MS ODS Brno Černovice

Od r. 1980 bydlím v Černovicích a za tu dobu mi tato městská část přirostla k srdci a chci se aktivně podílet na jejím dalším rozvoji.

Především se chci zasloužit o to, by Černovice zůstaly atraktivní lokalitou zejména pro bydlení. Aby byly místem s funkční občanskou společností, kde si lidé budou vzájemně pomáhat a dění v jejich okolí jim nebude lhostejné.

K mým zálibám patří především práce na zahradě a chov drobného domácího zvířectva. Také rád cestuji a poznávám zajímavá místa jak v České republice, tak v zahraničí.

Prioritou je pro mne pomáhat starším a tělesně postiženým lidem, kteří se o sebe již nemohou postarat a to jak prostřednictvím svého politického působení, tak i v osobním životě. _______________________________________________________________________________

Jaroslav Novák – člen Rady MS ODS Brno Černovice

Je mi 49 let. V Černovicích žiji od roku 1988. Jsem ženatý a mám 2 dcery. Podnikám v oblasti služeb.

Rád bych přispěl k zlepšení čistoty a životního prostředí v naší městské části.

Mým mottem je lidskost a prosperita. ______________________________________________________________________________

Ing. Marie Navrátilová – pokladní MS ODS Brno Černovice

Narodila jsem se v roce 1960 v Brně a celý život bydlím v Černovicích.
Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou a chtěla jsem se věnovat práci se zvířaty, ale
vše bylo jinak. Nyní jsem zaměstnaná jako technický pracovník ve firmě, která sídlí v naší
městské části.

Celou dobu mohu sledovat, jak se Černovice mění k lepšímu, někdy i lehce horšímu. Proto
bych se velmi ráda podílela na dalším zlepšování životních podmínek a možností obyvatel
Černovic. _______________________________________________________________________________

Jindřich Valenta – člen Rady MS ODS Brno Černovice

Narodil jsem se v roce 1956 v Brně a celý život žiji v Černovicích, znám tedy
dobře místní poměry i občany.

Chtěl bych přispět dobrou komunikací s obyvateli Černovic k zdárnému a
rychlému řešení jejich problémů i podnětů.

Mým cílem je též objasňovat politiku ODS na místní i republikové úrovni, a to
zvláště na sociálních sítích.

  • Motto:

„ Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře.“

(Johann Wolfgang Goethe) _______________________________________________________________________________

Jiří Žižka – člen Rady MS ODS Brno Černovice 

Narodil jsem se 5. ledna 1972 v Brně a celý život bydlím v Černovicích. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební na Kudelově 8, obor dopravní stavitelství.

Až na pár prvních postudijních let se celý život živím jako podnikatel. Hlavní aktivitou je pro mne společnost U1 jež patří k leaderům v oblasti návrhu a realizace kancelářských interiérů pro velké korporátní společnosti jako IBM, Konica Minolta, Miele a další. Podílel jsem se na návrhu vlastní nábytkové řady, stolového systému Only1 , u něhož dnes pracuje více než 5 000 zaměstnanců našich klientů. Dále jsem spoluzakládal společnost U1 lighting, zabývající se řešením osvětlení. Jako investor mám prostřednictvím U1 podíl ve finské společnosti 720°, jež se zabývá monitorováním kvality pracovního prostředí. Ve společnostech se zaměřuji na ekonomiku, lidské zdroje a provoz. Moje konzervativní myšlení a zásady mi pomáhají řídit ekonomiku v duchu „nežij na dluh a neinvestuj do projektů na něž nemáš dostatečné finanční rezervy“. Tento pravicový přístup (neřídit firmu jako stát) zajišťuje bezpečný růst a rozvoj společností.

V Černovicích jsem již třetí volební období členem Komise stavební v níž se snažím přispět k zachování moderního architektonického rázu městské části a podporuji projekty zlepšující život občanů Černovic. To, že jich je málo, bych rád prostřednictvím ODS na radnici změnil.

  • Motto:   „Co nás nezabije, to nás posílí“
                       (Friedrich Nietzsche)                       

 

 

 

Share