Výzva k akci Ukliďme Česko, která proběhla 17.5.2014.

Vážení návštěvníci našich webových stránek. Je mi velkou ctí Vás seznámit s výsledky báječné akce s pracovním názvem Ukliďme Česko 2014. Jak jsem se o této akci dozvěděl? V životě se hodně událostí řídí náhodou a potom také zájmem jednotlivců a skupin. Jsem již, mohu říci, dříve narozený a v roce 1968, v období takzvaného Pražského jara, když mi bylo deset let, byl jsem členem skautské skupiny. Tam jsem se začal učit, jak se k přírodě chovat, pomáhat jí a chránit ji. Po roce 1969 byl skaut zrušen a ve společnosti byl mimo jiné přerušen nastartovaný kladný vztah k přírodě. Hlavním cílem pro mocenskou skupinu v čele s KSČ bylo upevnit moc KSČ pomocí zlepšení životní úrovně občanů našeho státu. To znamenalo zvýšení produktivity práce, ale za podmínek zastaralých technologií ve výrobních podnicích, do kterých se od doby kapitalismu téměř neinvestovalo, to znamenalo zvýšit produktivitu na úkor životního prostředí. Po roce 1989 po Sametové revoluci se začal vztah naší společnosti k přírodě měnit. Bylo to jednak uvědomělou činností lidí, ale také díky krachujícím, konkurence neschopných bývalých socialistických firem, které měly zastaralé technologie. Díky tomu zaniklo mnoho podobných firem, které devastovaly životní prostředí.

Akce Ukliďme Česko měla za cíl během jednoho dne uklidit divoké skládky, ukázat ostatním lidem, že jim není stav životního prostředí lhostejný, udělat pro nás všechny něco navíc než musíme a jít příkladem druhým. Tato akce měla dva termíny realizace. První termín byl stanoven na pátek 16.5.2014 a byl určen pro firmy a
různé instituce. Ten den podle mých informací neproběhla v Brně Černovicích žádná akce. Bylo sice domluveno, že moje firma (ing. Miroslava Jursy) převeze od golfového hřiště nad ulicí Vinohradská jeden železobetonový sloup na recyklační linku SETRA, spol.s r.o., taktéž v Černovicích. Pro vytíženost mého nákladního auta byla akce přeložena na pondělí, kdy se převezení železobetonového sloupu na recyklační linku podařilo zajistit.

Hlavní akce proběhla v sobotu dne 17.5.2014 a byla svolána na devět hodin před dům Turgeněvova 10. Sešlo se nás čtrnáct dobrovolníků, z nichž devět tvořili členi MS ODS Brno Černovice. Po krátkém uvítání všech přítomných byli účastníci seznámeni s plánem likvidace černých skládek, dále byli účastníci seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Byly rozdány ochranné pomůcky a nářadí a byly rozděleny úkoly. Celkově jsme měli vytipované čtyři lokality na úklid, ale podle počtu účastníků jsme se rozhodli uklidit dvě. Ranní akce z řad ODS se zúčastnili následující dobrovolníci: Miroslav Jursa, Gustav Harnach, Marie Navrátilová, Vlastík Novotný, Aleš Vrána, Pavel Jursa, Radek Hnízdil, Eva Jursová a Jindřich Valenta.

Uklízeli jsme při ulici Ostravská, kde jsme naplnili celý velký kontejner. Práce to byla náročná, ale počasí nám přálo, bylo sice zataženo, ale nepršelo. Pracovali jsme od devíti téměř do půl dvanácté. Nakonec jsme byli odměněni dobrým pocitem z dobře vykonané práce, a že po delší době dané území vypadá k světu. Na závěr jsme si pochutnali na dobrém občerstvení, které poskytl sponzor akce – ÚMČ Brno Černovice. ÚMČ při této akci obětavě zastupovala paní Marcela Gregorová Jurákova DiS., která se o nás hezky starala.

Jenže to nebylo všechno. Našli se mezi námi i někteří takoví, kterým to nestačilo a v 15 hodin si dali sraz před firmou SIDO, spol. s r.o. na ulici Vinohradská ve Starých Černovicích a šli vyčistit prostor kolem podjezdu pod tratí směrem na Hodonín na ul. Vinohradské v těsné blízkosti přírodní reservace Černovický hájek. Bylo z toho taky dost nepořádku, který jsme následně odvezli v pondělí do sběrného střediska na ul. Húskova. Této odpolední akce se zúčastnili celkem tři dobrovolníci, z toho dva z ODS (Miroslav Jursa a Aleš Vrána).

Vím, že by se dalo psát o této skvělé akci ještě dlouho, ale závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za jejich skvělou obětavou práci a za jejich osobní přístup ke společnosti a v neposlední řadě k životnímu prostředí. Ještě jednou jim děkuji.

Tuto akci podpořili jako sponzoři:

• ÚMČ Brno Černovice ………… občerstvení

• SAKO a.s. …………………………… likvidace odpadu

• SETRA, spol. s r.o. …………… likvidace železobetonového sloupu

• ECO-F a.s. ……………………….. pracovní rukavice a pytle na odpad

• Ing. Miroslav Jursa ……………. Pracovní pomůcky, nákladní doprava, odvoz žb sloupu

• Gustav Harnach ……………….. Osobní automobil s přívěsným vozíkem

Organizátoři akce:

• Marcela Gregorová Juráková DiS. za ÚMČ Brno Černovice

• Ing. Miroslav Jursa za MS ODS Brno Černovice, za občany – organizátor dobrovolníků.

Příspěvek zpracoval Ing. Miroslav Jursa

fotografie naleznete ve fotogalerii

 

Share
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *