Černovický rozpočet 2022 táhnou především investice

Poslední zastupitelstvo roku 2021 bylo věnováno mimo jiné
diskusi o rozpočtu Městské části Brno-Černovice na rok 2022.
Příprava rozpočtu byla vedena zodpovědně a prošla řadou diskusí.
Finanční výbor na své 19. schůzi diskutoval jednotlivé položky
rozpočtu jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. Rada v této
podobě rozpočet doporučila ke schválení zastupitelstvu městské
části, které se konalo 16. 12. 2021. Rozpočet byl sestaven podle
standardních rozpočtových zásad, kterými jsou zásada reálnosti,
pravdivosti, transparentnosti a publicity (rozpočet byl vyvěšen
na úřední desce od 29. 11. 2021 do 17. 12. 2021).
Rozpočet Městské části Brno-Černovice pro rok 2022 byl schválen ve výši 91 219 000 Kč.
Hlavním tahounem rozpočtu pro letošní rok jsou především
investice. V rámci finančních transferů pomohlo město Brno
částkou 4 100 000 Kč dofinancovat vybrané investiční akce v oblasti školství, kterými jsou:
– snížení hlučnosti třídy Sluníček v MŠ El. Krásnohorské,
– klimatizace včetně venkovních žaluzií v MŠ Kneslova,
– celková rekonstrukce rozvodné tepelné výměníkové soustavy
a čerpadel v ZŠ Kneslova.
„Mezi další akce, které v rozpočtu najdete, je vybudování skateparku – s lokalitou se počítá v místech lesoparku u ulice Charbulovy – od města Brna získáme 2,4 milionu korun. Masivní
podpora z rozpočtu města plyne na revitalizaci parku Řehořova
„Živé srdce Černovic“ ve výši 10 milionů korun. Větší akcí s finanční
spoluúčastí města je rovněž revitalizace veřejného prostoru Cornovova před obchodem Albert. V současné době se vybírá zhotovitel
díla,“ prozradila místostarostka Mirka Wildmannová.
Na základě naší domluvy s městskou společností Brněnské
komunikace poplyne 6 milionů korun na vybudování kamerového
dohlížecího systému. „Práce na výstavbě kamerového dohlížecího
systému v Brně-Černovicích (MKDS) zdárně pokračují. Pracovníci
Brněnských komunikací, a.s., mají již připravený podrobný projekt
napojení kamerových bodů a způsob přenosu signálu v ZŠ Řehořova,
ZŠ Kneslova a u Nové Mosilany, a.s., další kamerové body jsou ve
fázi zpracování. Kamery bychom měli mít nainstalované již v červnu
letošního roku.“, sdělil radní pro územní rozvoj, bezpečnost a životní prostředí Ludvík Kadlec.

Bytový odbor bude v roce 2022 hospodařit s rozpočtem téměř 79 milionů korun. „Z větších investičních akcí bych zmínil opravu
střechy na ul. Turgeněvova 2 – 2d za 2,5 milionu korun, opravu
sklepních kójí na ul. Zvěřinova 9 a 11 a ul. Tržní 10 za 1,6 milionu
korun,“ uvedl místostarosta Jiří Hasoň s tím, že v oblasti bytové
výstavby je v rozpočtu vyčleněna částka na modernizaci bytových
jader na ulici Turgeněvova, kde se jedná o 36 bytových jednotek.
Tato částka je zahrnuta ve schváleném rozpočtu. Nad rámec
těchto financí schválilo Zastupitelstvo města Brna v lednu letošního roku bezúročnou zápůjčku ve výši 45 milionů korun. Díky
tomu můžeme bytová jádra zmodernizovat i v ostatních vchodech
na Turgeněvově.
„Nyní se koná výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaný
začátek rekonstrukce je květen 2022. Mým cílem je pak mít co nejrychleji kompletně vyměněná umakartová jádra, která jsou poslední
v celých Černovicích právě na ul. Turgeněvova a Olomoucká 156,“
doplnil místostarosta.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *