Jak se děti učí jízdu na kole, zatímco Černovice se stávají lepšími

Dopravní hřiště je úžasným projektem, jak naučit děti, jak se chovat na silnici. Ale co když to není jen pro jejich dobro? Co když dopravní hřiště má i své pozitivní dopady nejen na naši městskou část, ale i na celé město a jeho obyvatele? V tomto článku se podíváme na výhody a nevýhody dopravního hřiště a zjistíme, zda je to opravdu tak špatný nápad.

Proč bychom měli mít v Černovicích dětské dopravní hřiště?

Dopravní výchova je důležitou součástí vzdělávání dětí, které je připravuje na to, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu. Jedním ze způsobů, jak dětem dopravní výchovu zajistit, je vybudování dětského dopravního hřiště ve městě. Co to je a jaké má výhody a nevýhody?

Co je dětské dopravní hřiště?

Dětské dopravní hřiště je speciální prostor, který napodobuje skutečné silniční komunikace, jako jsou křižovatky, chodníky, přechody pro chodce, cyklostezky, semafory nebo značky. Děti se zde učí, jak se správně chovat jako chodci, cyklisté nebo řidiči malých vozidel. Dopravní hřiště může být vybaveno také různými technologiemi, které zvyšují realističnost a interaktivitu.

Jaké jsou výhody dětského dopravního hřiště?

Dětské dopravní hřiště má několik výhod pro děti i pro město. Mezi nimi jsou:

  • Bezpečnost. Dopravní hřiště je bezpečným místem pro dopravní výchovu dětí, které je chrání před možnými nehodami na skutečných silnicích.
  • Zábava. Dopravní hřiště je pro děti zábavnou formou učení, která je motivuje a baví. Děti si zde mohou hrát na různé role a testovat své znalosti a dovednosti.
  • Vzdělávání. Dopravní hřiště je efektivním nástrojem pro vzdělávání dětí o pravidlech silničního provozu a o tom, jak se chovat ohleduplně a zodpovědně k sobě i k ostatním.
  • Inkluzivita. Dopravní hřiště je určené pro děti různých věkových kategorií a z různých prostředí. Může být využíváno nejen školami, ale i mateřskými školami, rodinami nebo jinými organizacemi pracujícími s dětmi.
  • Aktivita. Dopravní hřiště podporuje fyzickou aktivitu dětí, která je prospěšná pro jejich zdravý rozvoj. Dopravní hřiště také nabízí možnost pro mimoškolní aktivity nebo jiné veřejné akce, které obohacují kulturní a společenský život města.

Jaké jsou nevýhody dětského dopravního hřiště?

Dopravní hřiště má také některé nevýhody, které je třeba zvážit před jeho vybudováním. Mezi nimi jsou:

  • Prostor. Dopravní hřiště vyžaduje dostatek prostoru, který nemusí být vždy k dispozici v městském prostředí. Dopravní hřiště také může zmenšit zelené plochy nebo jiné rekreační prostory.
  • Náklady. Dopravní hřiště může být nákladné na vybudování a údržbu, zejména pokud je vybaveno moderními technologiemi, jako jsou semafory, kamerové systémy nebo elektronické panely.
  • Realita. Dopravní hřiště nemusí plně odpovídat realitě silničního provozu, protože nemůže zahrnout všechny možné situace, které se mohou vyskytnout na skutečných komunikacích. Děti by tak mohly být zmatené nebo přehnaně sebevědomé.
  • Dostupnost. Dopravní hřiště může být nedostupné pro některé děti, například kvůli vzdálenosti, omezeným provozním hodinám nebo nedostatku doprovodu. Dopravní hřiště by tak mělo být doplněno jinými formami dopravní výchovy, jako jsou exkurze, simulátory nebo online kurzy.

Závěr

Dopravní hřiště je zajímavou a užitečnou možností, jak poskytnout dětem dopravní výchovu ve městě. Má řadu výhod, které přispívají k bezpečnosti, zábavě, vzdělávání, inkluzivitě a aktivitě dětí nejen z naší městské části.. Na druhou stranu má také některé nevýhody, které je třeba brát v úvahu při rozhodování o jeho realizaci. Dopravní hřiště by tak mělo být součástí širší strategie pro rozvoj dopravní kultury a mobility ve městě.

K tomu doplníme, že tento projekt je financován z rozpočtu města Brna, nikoliv městské části. Nás osobně těší, že se černovickým dětem naskytne příležitost mít takové hřiště v okolí svého bydliště. Zároveň nám v Černovicích ve spojení s aktuálně realizovaným skate parkem v lesoparku vzniká sportovně rekreační plocha. Ta začíná v parku při ulici Řehořova, navazuje na plánované dopravní hřiště, skatepark a lesopark. Pokud lesoparkem projdeme kolem sportovního areálu při ulici Mírová k zahrádkám, dostaneme se buď příjemnou procházkou zpět do Nových Černovic, nebo využijeme našich kol a podél řeky Svitavy můžeme pokračovat buď do Bílovic nad Svitavou nebo k Olympii. Za nás dává umístění dopravního hřiště před prostor Mosilany koncepčně i urbanisticky smysl. Zároveň vidíme i možnost pro další vylepšování této spojnice mezi Novými i Starými Černovicemi. Jako příklad uvedeme možnost vybudování cyklo pruhu podél ulice Charbulova, protažení okrasného travnatého záhonu od parku Řehořova až po zastávku Faměrovo náměstí a mnoho dalšího.

ODS Brno – Černovice

Obr 1 a 2: Černovice DZ situace

Již v minulosti od občanů Černovic vznikla iniciativa vybudovat dopravní hřiště v prostoru před Mosilanou. Viz. odkaz:

https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=354
Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *