Členové Rady ODS Černovice

Ing. Jolana Štumpová, stavební inženýrka

„Narodila jsem se v roce 1989 a od té doby žiji v Černovicích, ke kterým přirostlo i mé srdce. Jsem vystudovanou stavební inženýrkou, matkou dvou malých dětí a mým životním krédem je vytrvalost.

Za celý svůj život jsem pozorovala Černovice a jejich obměny. O Černovicích s oblibou říkám, že je to vesnice s výhodami města. Chtěla bych přispět k udržení této charakteristiky naší městské části a udržet tuto křehkou harmonii. Zároveň chci, aby Černovice byly moderní městskou částí, která umí jít s trendy dnešní doby. Černovice jsou svojí polohou, ale i historickým vývojem rozmanité. Proto bych se chtěla věnovat rovnoměrnému rozvoji ve všech částech Černovic, aby nevznikaly vyloučené lokality jako Hájecká, Staré Černovice, nebo Zvěřinova, avšak nikoliv na úkor zbylých částí Černovic.

Ing. Marie Navrátilová, technický pracovník

„Narodila jsem se v roce 1960 a celý život bydlím v Černovicích. Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou a chtěla jsem se věnovat práci se zvířaty, ale vše bylo jinak. Nyní jsem zaměstnaná jako technický pracovník ve firmě, která sídlí v naší městské části.

Celou dobu mohu sledovat, jak se Černovice mění k lepšímu, někdy i lehce horšímu. Proto bych se velmi ráda podílela na dalším zlepšování životních podmínek a možností obyvatel Černovic.“

Jiří Žižka, ekonomický ředitel

Narodil jsem se 5. ledna 1972 v Brně a celý život bydlím v Černovicích. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební na Kudelově 8, obor dopravní stavitelství.

Až na pár prvních postudijních let se celý život živím jako podnikatel. Hlavní aktivitou je pro mne společnost U1, jež patří k leaderům v oblasti návrhu a realizace kancelářských interiérů pro velké korporátní společnosti jako IBM, Konica Minolta, Miele a další. Jako investor mám prostřednictvím U1 podíl ve finské společnosti 720°, jež se zabývá monitorováním kvality pracovního prostředí. Ve společnostech se zaměřuji na ekonomiku a lidské zdroje. Moje konzervativní myšlení a zásady mi pomáhají řídit ekonomiku v duchu „nežij na dluh a neinvestuj do projektů na něž nemáš dostatečné finanční rezervy“. Tento pravicový přístup (neřídit firmu jako stát) zajišťuje bezpečný růst a rozvoj společností.

V Černovicích jsem již třetí volební období členem Komise stavební v níž se snažím přispět k zachování moderního architektonického rázu městské části a podporuji projekty zlepšující život občanů Černovic.

Ing. Michaela Paravicini, podnikatelka

Černovice jsou mojí srdeční záležitostí. Žiji zde již od svého mládí. Vystudovala jsem krizový management. Po absolvování vysoké školy jsem se rozhodla začít podnikat a otevřela jsem si malou prádelnu. Své podnikání jsem postavila na osobním přístupu a dlouholetých vztazích. Vždy mě lákala oblast osobnostního rozvoje, a tak jsem se v roce 2016 stala úspěšnou absolventkou certifikovaného výcviku kouče osobního rozvoje. V současné době veškerý svůj čas trávím s mými třemi dětmi. Ve volném čase si ráda zasportuji.

Městskou část Brno-Černovice vnímám jako ideální místo pro žití ve velkém městě. Je to klidná část v blízké vzdálenosti do centra města s nepřebernými možnostmi pro děti i dospělé. Naše městská část se neustále mění k lepšímu. Ráda bych se podílela na rozvoji Černovic. Vždy budu podporovat smysluplné projekty, které mají přímý a pozitivní dopad na občany. Celý život jsem toho názoru, že s upřímností a férovostí člověk dál dojde. S tímto mottem se budu snažit rozvíjet městskou část Brno-Černovice správným směrem.

Share