Kamerový dohlížecí systém v Černovicích bude!

Současnému vedení radnice a všem slušným občanům se nelíbí
závadné až vandalské chování některých nevychovaných jedinců
a partiček, které vyvrcholilo popliváním naší tělesně postižené spoluobčanky v areálu sv. Floriána ve Starých Černovicích. Pohár přetekl, ucho se utrhlo…
Proto jsme přikročili k velmi razantnímu kroku, který zlepší bezpečnostní situaci v Černovicích. Po mém jednání na Brněnských
komunikacích, a.s., které jsou správcem Městského kamerového
dohlížecího systému (MKDS), je zpracovávána studie připojení
několika strategických kamerových bodů v naší městské části.
Je to začátek zapojení Černovic do MKDS, budovaného Policií
ČR a městem Brnem v rámci prevence kriminality, zvýšení pocitu
bezpečnosti občanů v rizikových lokalitách, omezení páchání
trestné činnosti a včasného zásahu bezpečnostních sil v případě
páchání trestné činnosti. Kamery slouží jako odstrašující prvek,
automaticky snižující trestnou činnost – to je statisticky prokázáno.
Provozovatelem kamerových systémů může být podle zákona
pouze Policie ČR nebo Městská policie Brno. K videozáznamům
uchovávaným určitý počet dnů má přístup pouze Policie ČR, může
je využívat i kriminální policie či dopravní policie při dohledávání
dokumentace k řešeným případům.
Skutečností je, že se v monitorovaných oblastech snížila majetková trestná činnost, bandy kapsářů a dalších narušitelů veřejného
pořádku byly vytlačeny a občané v průzkumech vyjadřují zvýšený
pocit bezpečí v monitorovaných lokalitách. Totéž očekáváme po
zavedení MKDS a instalaci kamer v Černovicích.
Bylo vybráno prvních 5 míst, kam budou v nejbližší době po
schválení v příslušných orgánech města Brna umístěny monitorovací kamery s videozáznamem, samozřejmě za dodržení všech opatření na ochranu osobních práv a soukromí. Budou to tato místa:
park při ZŠ Řehořova, prostranství a park při ZŠ Kneslova, park
Churého-Přední a MŠ Elišky Krásnohorské, prostranství při ul.
Zvěřinova před železničním mostem, areál u pramene sv. Floriána
na ul. Mírové, včetně Lesoparku.

V příštím roce bude počet monitorovaných veřejných prostor
rozšířen, aby se postupně pokrylo co nejvíce problémových míst
v Černovicích. Vše bude financováno na základě investiční dotace
od města Brna a částečně i z rozpočtu městské části, po schválení
v příslušných kolektivních orgánech. Prostě kdo ví, kam zajít, a kdo
umí správně požádat o dotace, má dveře otevřeny. Obávám se, že
toto uměníminulé vedení městské části neovládalo a neznalo, rovněž tak postrádalo schopnost a vůli řešit problémy.


Ludvík Kadlec


radní pro územní rozvoj, bezpečnost a životní prostředí
e-mail: kadlec.ludvik@cernovice.brno.cz

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *