Místopředseda Rady místního sdružení ODS Brno – Černovice

Ludvík Kadlec, penzista

„Chtěl bych vám v krátkosti objasnit, proč kandiduji za ODS Brno-Černovice a čeho bych chtěl, samozřejmě s vaší podporou a ve spolupráci s vámi, dosáhnout.


V komunální politice působím od r. 1990, kdy jsem se stal v prvních komunálních volbách
zastupitelem naší MČČ. S výjimkou let 1994 – 1998 jsem byl činný v orgánech naší městské části. V r. 2002 jsem byl zvolen radním, v r. 2006 a 2010 místostarostou městské části Brno-Černovice. V r. 2010 a 2018 jsem se stal zastupitelem města Brna.


Myslím si, že jsem se mnohé v komunální politice naučil, umím jednat s lidmi a dokážu se vcítit do potřeb občanů. Jsem toho názoru, že by se měl každý o sebe umět postarat sám, ale stát (společnost, obec) by měl každému potřebnému zajistit důstojný způsob života, postarat se o jeho bezpečnost a nedotknutelnost osobnosti a soukromého majetku.


Čeho bych chtěl jako kandidát MS ODS dosáhnout: chtěl bych zachovat kontinuitu a navázat na
úspěchy, které v posledních letech ODS v Černovicích vybojovala. To znamená konkrétně vyhrát volby do ZMČ na podzim  r. 2022 a mít koaliční potenciál k uzavření smysluplné koalice. Vím, že to nebude jednoduché, bude záležet na vůli a celkové náladě voličů nejen v Černovicích, ale i ve státě. Bude záležet na nás všech, jak budeme umět a chtít přiložit ruku k dílu tak, aby se náš společný cíl uskutečnil.“

Share