Výstavba viladomů u sv. Floriána

Třetí lednový pátek byla v prostorách Hostince Slunečnice pořádána beseda s veřejností, kde byl občanům představen projekt viladomů u sv. Floriána. Níže opět přinášíme info z konané besedy.

Beseda byla konaná za přítomnosti zástupců MČ Černovice, Ing. Arch. Romana Gale a hojné účasti občanů Černovic. V úvodu byl celý projekt prezentován:

  • Pozemky, kde se má projekt realizovat, se nachází dle stávajícího územního plánu v ploše BP 05 – plocha předměstského bydlení. Jedná se o plochu sousedící s lesoparkem a cyklostezkou.
  • Záměr investora je podmíněn rekonstrukcí stávající komunikace (částí cyklostezky a prostoru tzv. “náměstíčka“ až po křížení s ulicí Charbulovou. Nejedná se však o vybudování nové komunikace. Zrekonstruovaná komunikace bude navazovat na stávající cyklostezku kolem lesoparku a bude obousměrná. Komunikace v místě svého ukončení a navázání na cyklostezku bude zakončena retardérem.
  • Na pozemcích investora mají vyrůst 4 třípodlažní viladomy s velkopodlažnímy byty. Celkem tedy zde vzniknou bezmála dvě desítky bytů.
  • Zasíťování pozemků pro projekt bude následující: voda a elektřina by měli být vedeny směrem od ulice Charbulova a kanalizace svedena k ulici Mírova.

Hlavním problémem dle přítomných občanů je v řešení dopravní obslužnosti viladomů a nedostačující šíře komunikace. Jak vy shledáváte tento projekt, který má být realizován na území Černovic? Myslíte, že řešení dopravní obslužnosti je adekvátní i s přihlédnutím k výstavbě Kamének, které ovlivní nejen oblast Černovic? Přikládáme fotografie pořízené na veřejné debatě.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *