Pes – přítel člověka, domácí mazlíček
a jak se s ním chovat na veřejnosti

V poslední době se množí stížnosti
občanů Černovic na netolerantní až
agresivní chování majitelů psů, kteří
venčí své miláčky bez ohledu na ostatní a nedodržují platnou vyhlášku
města Brna č. 9/2017 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství. Ve stručnosti, jaké jsou povinnosti majitelů psů: Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku
a bez vodítka je povinna ho opatřit
náhubkem. Osoba doprovázející
psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým
dohledem a přímým vlivem.
Povinnost stanovená výše se nevztahuje na osoby doprovázené
vodicími, asistenčními a záchranářskými psy a osoby provádějící
odborný výcvik vodicích, asistenčních a záchranářských psů
a dále na osoby při výkonu canisterapeutické činnosti se psy.
Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném
prostranství byl vybaven evidenční známkou, která mu byla vydána městskou částí příslušnou podle místa jeho trvalého pobytu
nebo sídla. Nebyla-li mu vydána, je povinen zajistit, aby byl pes
pohybující se na veřejném prostranství označen jiným vhodným
způsobem umožňujícím jeho identifikaci.
Volný pohyb psů je možný pouze v oplocených psích výbězích
na ulici Mírová, U Svitavy, Kneslova nad Areálem zdraví. Zde
se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku.
Tyto prostory jsou označeny informativní tabulkou. Volný pohyb
psů ve výše uvedených prostorech je možný pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
Zákaz vstupu se psy platí na veřejná prostranství vymezená,
v Černovicích jsou to všechna veřejná dětská hřiště, označená
zákazovou tabulkou.
Psí exkrementy musí každý majitel psa po svém miláčkovi uklidit do sáčku a uložit do popelnice či odpadkového koše. Bezpečnost a čistota v naší městské části samozřejmě souvisí se zodpovědným chováním majitelů psů a ohleduplností vůči druhým
spoluobčanům. Buďme si rovněž vědomi toho, že strážníci Městské policie Brno jsou oprávněni kontrolovat pořádek a porušování
vyhlášky o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství.
Konkrétně strážníci MP, revíru Brno-jih byli požádáni kulantně
řečeno „o důsledné potírání všech nešvarů souvisejících s nevhodným chováním majitelů psů na veřejných prostranstvích“. Pejsci
za nic nemohou…

Ludvík Kadlec
radní pro územní rozvoj, bezpečnost a životní prostředí
e-mail: kadlec.ludvik@cernovice.brno.cz

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *