Zastupitelé

Mgr. Jakub Ostrý

Neuvolněný 3. místostarosta městské části Brno – Černovice pro:

  • dopravu
  • kulturu
  • životní prostředí
  • územní plán a rozvoj

Člen Rady městské části Brno – Černovice.

Člen zastupitelstva městské části Brno – Černovice.

Předseda tiskové a informační komise městské části Brno – Černovice.

Člen komise výchovy a vzdělávání Rady města Brna.

Ing. Jolana Štumpová

Zastupitelka městské části Brno – Černovice.

Předsedkyně komise životního prostředí městské části Brno – Černovice.

Členka kontrolního výboru městské části Brno – Černovice.

Share