Zastupitelé

Ludvík Kadlec

Neuvolněný radní městské části Brno – Černovice pro:

  • bezpečnost a veřejný pořádek
  • životní prostředí
  • územní plánování a rozvoj

Člen zastupitelstva městské části Brno – Černovice.

Člen kontrolního výboru městské části Brno – Černovice.

Zastupitel města Brna.

Ing. Marie Navrátilová

Zastupitelka městské části Brno – Černovice.

Místopředsedkyně finančního výboru městské části Brno – Černovice.

Share