RADA ODS

Ing. et Ing. Radek Hnízdil předseda

  • dosažené vzdělání: VÚT Brno (1987), VŠE Praha (2007)
  • praxe: projektant, bankéř, auditor
  • záliby: cestování a sport

Mám potřebu logického myšlení, dopátrat se pravdy a ambice být pro ostatní prospěšný.

Nejsem idealista, avšak na kompromisy přistupuji jen tehdy, když není jiné možné řešení.

Vůle sám na sobě pracovat, být čestný a poctivý.

  • Motto: „Konat dobro nikoliv na úkor druhých.“

Ludvík Kadlec místopředseda

Jsem černovický rodák, narodil jsem se dne 5. března 1954 v Brně – Starých Černovicích.

Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou, Kounicova 16 Brno, obor sdělovací a radioelektronická zařízení.

Od r. 1973 do r. 1993 jsem pracoval ve státním podniku Chirana OTS od funkce provozního technika po ředitele podniku. Je mi známa problematika zdravotnictví ze strany technického zabezpečování jeho funkce a zázemí.

Rád bych jako rodák, starousedlík a pamětník udělal vše proto, aby městská část Brno – Černovice zůstala dobrou adresou, aby zde vládl pořádek a lidé zde mohli spokojeně a klidně žít.

  • Motto: „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ani ty jim.“

Ing. Marie Navrátilová pokladní

Narodila jsem se v roce 1960 a celý život bydlím v Černovicích. Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou a chtěla jsem se věnovat práci se zvířaty, ale vše bylo jinak. Nyní jsem zaměstnaná jako technický pracovník ve firmě, která sídlí v naší městské části.

Celou dobu mohu sledovat, jak se Černovice mění k lepšímu, někdy i lehce horšímu. Proto bych se velmi ráda podílela na dalším zlepšování životních podmínek a možností obyvatel Černovic.

Jindřich Valenta

Narodil jsem se v roce 1956 v Brně a celý život žiji v Černovicích, znám tedy dobře místní poměry i občany.

Chtěl bych přispět dobrou komunikací s obyvateli Černovic k zdárnému a rychlému řešení jejich problémů i podnětů.

Mým cílem je též objasňovat politiku ODS na místní i republikové úrovni, a to zvláště na sociálních sítích.

  • Motto: „Kdo v demokracii spí, probudí se v diktatuře.“ Johann Wolfgang Goethe

Ing. Jolana Štumpová

Narodila jsem se v roce 1989 a od té doby žiji v Černovicích, ke kterým přirostlo i mé srdce. Jsem vystudovanou stavební inženýrkou, matkou dvou malých dětí a životním krédem je vytrvalost.

Za celý svůj život jsem pozorovala Černovice, jejich obměny. O Černovicích s oblibou říkám, že je to vesnice s výhodami města. Chtěla bych přispět k udržení této charakteristiky naší městské části a udržet tuto křehkou harmonii. Zároveň chci, aby Černovice byly moderní městskou částí, která umí jít s trendy dnešní doby. Černovice jsou svojí polohou, ale i historickým vývojem rozmanité. Proto bych se chtěla věnovat rovnoměrnému rozvoji ve všech částech Černovic, aby nevznikali vyloučené lokality jako Hájecká, Staré Černovice, nebo Zvěřinova, avšak nikoliv na úkor zbylých částí Černovic.

  • Motto: „Kuráž je dobrá. Vytrvalost lepší.“ Jean De La Fontaine

Jiří Žižka

Narodil jsem se 5. ledna 1972 v Brně a celý život bydlím v Černovicích. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební na Kudelově 8, obor dopravní stavitelství.

Až na pár prvních postudijních let se celý život živím jako podnikatel. Hlavní aktivitou je pro mne společnost U1, jež patří k leaderům v oblasti návrhu a realizace kancelářských interiérů pro velké korporátní společnosti jako IBM, Konica Minolta, Miele a další. Jako investor mám prostřednictvím U1 podíl ve finské společnosti 720°, jež se zabývá monitorováním kvality pracovního prostředí. Ve společnostech se zaměřuji na ekonomiku a lidské zdroje. Moje konzervativní myšlení a zásady mi pomáhají řídit ekonomiku v duchu „nežij na dluh a neinvestuj do projektů na něž nemáš dostatečné finanční rezervy“. Tento pravicový přístup (neřídit firmu jako stát) zajišťuje bezpečný růst a rozvoj společností.

V Černovicích jsem již třetí volební období členem Komise stavební v níž se snažím přispět k zachování moderního architektonického rázu městské části a podporuji projekty zlepšující život občanů Černovic.

  • Motto: „Co nás nezabije, to nás posílí.“ Friedrich Nietzsche

Mgr. Jakub Ostrý

V Černovicích bydlím již patnáct let, a musím říct, že mi tato čtvrť přirostla k srdci. Rozhodl jsem se tak přispět svým dílem k tomu, aby nadále vzkvétala ve prospěch svých občanů, Vás. Moje hlavní profese je logoped. Komunikace je předmětem mého oborového zájmu a proto věřím, že se mi bude dařit komunikovat i s Vámi. V rámci volného času se věnuji sportu, kultuře a v neposlední řadě, samozřejmě veřejnému dění.

Share